Print pagePDF pageEmail page

Ikviens jau piedzimšanas brīdī tiek pie sava pirmā svarīgā dokumenta – dzimšanas apliecības.

Laikam ejot, svarīgo dokumentu skaits tikai pieaug: vidusskolas atestāts, dažādi sertifikāti, diplomi, zemesgrāmatu apliecības, darba līgumi, apdrošināšanas polises, īres līgumi, līgumi ar pakalpojumu sniedzējiem utt.

Visus šos dokumentus rūpīgi jāglabā un tāpēc ieteicams tiem iegādāties lielu dokumentu mapi.

Svarīgo dokumentu mape jātur kādā noteiktā vietā, lai to bez aizķeršanās uzreiz var atrast. Nelaimes gadījumā, piemēram, ugunsgrēkā būtu loģiski paķert sev vissvarīgāko un  lieki netērēt laiku, meklējot pa visām atvilknēm dažādus papīrus.

 

Attēls : mobilevenue.com