Print pagePDF pageEmail page

Ja nu gadījumā ir noticis negadījums un esi liecinieks situācijā, kad kādam vajadzīga palīdzība, jāņem vērā sekojoši aspekti:

Vienīgais, kā iespējams palīdzēt cilvēkam, kas nonācis augstsprieguma strāvas iedarbībā, ir izsaukt neatliekamo medicīnisko palīdzību (NMP), informējot to par augstspriegumu. Zvani – 112 vai 03!

Nekādā gadījumā necenties tuvoties strāvas ietekmē esošajam cilvēkam, nedz arī strāvas noplūdes vietai, jo jebkuram amatierim saskare ar augstsprieguma strāvu ir nāvējoša! Šādi rīkojoties, bojā iesiet jūs abi! Palīdzot cilvēkam, jārīkojas ātri, bet pārdomāti. Atceries, šādās situācijās jācenšas saglabāt mieru!

• Vispirms jānovērtē situācija un uzmanīgi jācenšas pārtraukt strāvas iedarbība. To var izdarīt, atslēdzot elektrību, izslēdzot drošinātājus, motoru utt. Ja tas neizdodas, tad var mēģināt “atvienot” cietušo no strāvas ar elektrību nevadoša (piemēram, gumijas vai sausa koka) priekšmeta palīdzību.

• Kad cietušais ir atvienots no strāvas iedarbības, jāmēģina ar viņu sazināties. Skaļi uzrunā cietušo: “Kas noticis?”, papurini viņu!

Ja cietušais neatbild un nereaģē arī papurinot, viņš ir bezsamaņā.

• Tādā gadījumā tūlīt jāsauc palīgā apkārtējie. Liec kādam izsaukt NMP un neaizmirsti pateikt, ka cietušais ir bez samaņas!

• Ja esi viens un tev līdzi ir mobilais telefons, izsauc NMP pats:

zvani 112.

Attēls no Paul Wilkinson