Print pagePDF pageEmail page

Uzsākot patstāvīgu dzīvi, par visu būs jādomā pašam. Ir jāpierod plānot un jāiemācās domāt ilgtermiņā, nevis tikai vienu nedēļu uz priekšu.

Plānošana atmaksājas, neviens priekšā nepateiks: rīt jāmaksā par īri, parīt jānodod skaitītāju rādījumi, aizparīt draugam dzimšanas diena – dāvanu sagādāji?

Lai to visu būtu vieglāk atcerēties, jānopērk lielais sienas kalendārs, vislabāk tāds, kurā uzreiz redzami trīs mēneši. Jāvelta šim pasākumam mazliet laika un ar košu rakstāmo jāapvelk visi svarīgie datumi. Kaut vai gadu uz priekšu.

  • Rēķinu maksāšanas dienas
  • Mēneša beigās nemainīgi visu skaitītāju nolasīšanas dienas
  • Visu apsveicamo radu, draugu svinamās dienas u.c.

Kalendāru piekarot redzamā vietā, piemēram, virtuvē, tas vienmēr būs acu priekšā un neļaus aizmirst svarīgās lietas.

Attēls no Dafne Cholet