Print pagePDF pageEmail page

Tas nav vienkārši.

Tam vajadzīgs spēks un pacietība.

Sieviete ar pieredzi atgrūdīs tevi. Viņa tevi pārbaudīs, lai zinātu, no kā esi veidots. Viņa nav paredzama – dažreiz kā vētra, nevaldāms dabas spēks, dažreiz kā viegls vasaras lietus.

Mīli viņu gan tad, kad viņa ir kā nemanāms lietus, gan tad, kad viņā trako haoss – pērkons un zibeņi.

Viņa ir pretrunīga un svārstīga, vienmēr šūposies starp bailēm no vientulības un nosmakšanas mīlestībā. Vienudien viņa vēlēsies, lai esi blakus, sakārto matu šķipsnu aiz auss, noskūpsti uz pieres un nekur nelaid. Citudien viņai vajadzēs neatkarību, savu telpu un vientulību. Viņa būs nogurusi, tava klātbūtne viņu kaitinās un viņai vajadzēs pabūt vienai.

Viņa tieksies pēc neatkarības, kaut arī baidīsies pārvarēt savas bailes. Būs sabijusies kā mazs bērns lielā pasaulē. Viņai vajadzēs būt drosmīgai, lai pierādītu sev, ka viņa var. Dažreiz viņai vajadzēs tavu roku, pie kuras turēties. Dažreiz viņa pati nezinās, kas viņai vajadzīgs.

Viņa dzīvo mūžīgās bailēs, ka viņas ir vai nu par daudz vai nepietiekami. Viņa kaunas būt pati, tāpēc, ka neviens nav viņu mīlējis tādu, kāda viņa ir.

Dažreiz viņa aizmirsīs par savām sāpēm, viņa smiesies un viņas acis mirdzēs. Dažreiz sāpes ņems virsroku un tad gaisma viņas acīs nodzisīs.

Viņa nekad tev pilnībā neuzticēsies un slēps daļu savas sirds. To, kura sāp visvairāk.

Viņa vienmēr gaidīs, ka tu aiziesi pirmais. Vienmēr domās, ka tas ir tikai laika jautājums, jo visi, kuri teikuši, ka mīl, ir gājuši projām. Viņa var mēģināt pirmā aiziet pati, sāpināt pirmā, lai apsteigtu tevi. Tā viņa mēģina izdzīvot, pasaudzēt sevi no jaunām sāpēm.

Viņa baidās zaudēt kontroli. Nekad neierobežo viņas brīvību un viņa vienmēr atgriezīsies pie tevis.

Tu viņai neesi vajadzīgs, bet viņa ir izvēlējusies tevi. Tāpēc, ka tevī ir tas, kas nomierina viņā vētru. Pat tad, kad viņa nezina kā mīlēt, mīli viņu vēl stiprāk. Mīli viņu tā, lai viņa saprot, ka tāda mīlestība eksistē.

Attēls: pinterest.com